Er det søknadspliktig å flytte kjøkken?

Hvordan oppgradere kjøkken?

Fornye kjøkkenet enkelt Det aller enkleste er å bytte håndtak på skapene, male området mellom overskap og benkeplate, eller bytte veggplater. Du kan også male kjøkkenfrontene for å få et helt nytt uttrykk. Ifølge Egger trenger du ikke å endre på mye for å se stor forskjell. 28 sty 2016

Kan man endre planløsning?

– Hovedregelen er at man som eier står fritt til å endre planløsningen i leiligheten sin. Å gjøre rom større eller mindre og flytte på dører er i utgangspunktet ok, så lenge man sørger for at oppholdsrom tilfredsstiller visse krav, sier advokat Robert Helberg i Huseiernes advokatkontor.

Hva skjer om man ikke søker om bruksendring?

Hvis nødvendig tiltalelse om bruksendring mangler er dette en mangel ved boligen. Boligen brukes da i strid med gjeldende regler og brukes dermed ulovlig. Dette kan innebære store konsekvenser for boligeier, og det er boligeier selv som står ansvarlig overfor kommunen for å rette mangelen.

(0)