Hvad for en tømrer i løn?

Hvor meget tjener en politimand?

Minimums- og maksimumsbåndbredde for kollegaers løn i Politiarbejde – fra 19.739 kr. til 38.999 kr. per måned – 2023. En Politiarbejde tjener typisk mellem 19.739 kr.

Hvor meget får man i løn som tandlæge?

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 57.238 kr. 43.257 kr.

Hvad er lønnen for en advokat?

59.081 kr. Grafen viser, hvordan lønniveauet fordeler sig for din søgning. Du kan fx se, hvad flest tjener, og om der er stor forskel på højeste og laveste løn.

(0)